Saygıdeğer Üyemiz
 
   Derneğimizin 8. Olağan Genel Kurulu,16 Haziran 2021 Çarşamba günü saat:11.00'de dernek binasında, çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra aynı yer ve saatte aşağıda bulunan gündem doğrultusunda yapılacaktır. Toplantımız, Konya Valiliği’nin izni ile sosyal mesafe kuralları esas alınarak yapılacaktır.

   Özellikle Konya’da ikamet eden değerli üyelerimizi toplantıya katılarak sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyor, yeni hizmet dönemimize sizlerin hayır dualarınız ve desteklerinizle girmek istiyoruz.
    Birlikte başladığımız hizmet yürüyüşünün güzel sona kavuşuncaya kadar devamını diliyor selam, saygı ve sevgilerimizi sunuyorum.
 
16 HAZİRAN 2021 ANADER 8. OLAĞAN GENEL KURUL PROGRAMI
GÜNDEM:
1.      Yoklama ve Açılış
2.      Divan Teşekkülü
3.      Yönetim Kurulu Raporunun Okunması
4.      Denetim Kurulu Raporunun Okunması
5.      Her İki Raporunun Görüşülmesi ve İbrası
6.      Gelecek Dönem Taslak Bütçenin Görüşülmesi
7.      Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi
8.      Dilek, Temenniler ve Kapanış
 
    
Tarih: 16 Haziran 2021 Çarşamba
Saat: 11.00
Yer: Anadolu Aile Derneği Merkez Binası
(Uluırmak Mah. Seyran Sok. No: 4 Meram /KONYA)
 
 
                                                                                            06.04.2021
                                                                                Anader Yönetim Kurulu Başkan                
                                                                                         Fatma KIVRAK

daha fazla...