Anadolu Aile Derneği 21 Eylül 2001 tarihinde Konya’da kurulmuştur.

            Anadolu Aile Derneği (Anader), kuruluşundan yaklaşık 15 yıl önce Muhterem Abdullah Büyük Hocamızın yönlendirme ve tavsiyeleri ile temelleri atılan, muhatap olacağı/hizmet sunacağı toplumu yakinen tanımakla yola çıkarak sağlam bir zeminde,  nitelikli, tecrübeli hizmet kadrosuyla çalışma hayatına başlayan köklü bir kuruluştur. 

            Kul ve halife olduğu hakikatini bilinç haline getirmiş insan, sorunsuz bir hayat yaşamak arzu ve ideali içinde olmaz. Kendi cennetini imar etmeyi başarı saymaz. Kur'an ve sünnetin mutluluk tariflerini her coğrafyaya uygulamanın farklı bir yöntemi olduğunu bilir. Gençler için ayrı, olgun yürekler için ayrı bir fıtrat çözümlemesi yapması gerekmektedir. İşte bu ideal etrafında bir araya gelenler hizmet gönüllüleri, bu ideale ev sahipliği yapan yerler de hizmet mahfilleri olur. Anadolu Aile Derneği gönüllü çalışanından personeline kadar, işte bu süzülmüş şuurun kurumsallaşmış halini temsil eder.

            Değerlerimizin elimizden bir bir çalındığı modern çağda, aile son kalemiz ve biz, kilidimizi aşındırmak isteyenlere dirayetimiz, sabrımız ve uzun mesafeli hizmet görüşümüzün meyvesi olan projelerimizle "Beyhude uğraşmayın, kapılar sürgülü!" mesajını veriyoruz. Tahrip edenlere sebbetmekle yorulmak yerine, tamir etmenin tarifsiz hazzını yaşayarak dilimizde "eyvah"larla yas tutmayı değil, tatlı türkülerle işe koyulmayı meslek edindiğimizi ilan ediyoruz.


VİZYON

Toplumu tam da düştüğü yerden yeniden ayağa kaldırmak, çözülmeyi merkezinden durdurmaktır. Böylece artan suç oranları, mutsuz ve kişiliksiz bireylerin giderek çoğalması, baş edilemez psikolojik sorunlar, sosyal dokuda görülen karışıklık ve belirsizlikler gibi sonu gelmez bir dizi problemi üreten yanlış aile tasavvuru ve uygulamaları bertaraf ederek, sinekleri yok etmekle uğraşmak yerine onların menşei bataklığı kurutmak için buradayız.

  Sözü edilen sorunların oluşturduğu bataklığın kurutulması ile evlerin huzur ve sükûn yeri, ailelerin ise kaliteli şahsiyetler inşa eden bir insan yetiştirme atölyesi haline geldiği görülecek, bu müspet değişim neticesinde model toplumun oluşumu gerçekleşecektir.

MİSYON

Değerlerin yitirildiği, toplumun temel yapı taşı olan aileyi inşa edecek insanların bilinçsiz bir şekilde yuva kurmaya adım attığı, “aile” kavramının içinin boşaltıldığı günümüzde, tüm aile bireylerinin eğitimini hedefleyerek, toplumun menfi değişime dur diyebilmek ve bu değişimi müspet yöne çekmek, toplumu tahriplere karşı sağlam teçhizatla donatmaktır.

  Kur'an’daki ilahi mesajları almaya ve yaşamaya çalışmakla yola çıkarak, dürüst, seviyeli, erdemli ve özgür -asimile olmamış, ideolojilerin etkisi altında kalmamış- bir eğitim (Rabbanî) sisteminin tüm alanlarda, bilhassa ailede uygulanabilirliğini sağlamak. Ve böylece evlatların sadece büyütülüyor olmasının önüne geçerek eğitilmelerini, yeni nesillerin madde ve mana âleminde zirvelere miracını temin etmektir. 

1.Toplumdaki yanlış ve eksik aile tasavvuru ve uygulamaları yerine doğrusunu ikame etmek, mutlu evlilikler gerçekleştirmek.

2.Ailenin mukaddes çehresine dikkat çekerek, kutsiyetini muhafazaya çalışmak ve toplumu aile tesisine özendirmek.

3.Aile kurmaya namzet gençleri eğitime almak, gençlerimize rehberlik yapmak.

4.Eğitim çalışmalarında ailenin her ferdini muhatap almakla birlikte, özellikle anneler ve kızları üzerinde yoğunlaşmak.

5.Tesis edilmiş ailelerde baş gösteren sorunlara çareler aramak, eşler arası problemleri çözmek.

6.İnsan eğitiminde beden, zihin ve gönül uyumunu tesis etmek üzere programlar oluşturmak ve uygulamak.

7.İnsan olmanın büyük sorumluluk getirdiği gerçeğinden hareketle en büyük israfın insan israfı olduğuna dikkat çekmek, insan israfının önüne geçecek eğitim ve programlar oluşturmak, uygulamak.

Yönetim Kurulu Başkanı: Fatma KIVRAK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Fatma Zehra KORKMAZ

Yaygın Eğitim Birimi Sorumlusu: Raziye TOPÇU

Yaygın Eğitim Birimi Sorumlu Yardımcısı: Ayşe KAYAHAN

Gençlik Hizmetleri Sorumlusu: ANADER

Karakter Eğitimi Sorumlusu: ANADER

Halkla İlişkiler Sorumlusu: Hümeyra KARGÜLÜ

Halkla İlişkiler Sorumlu Yardımcısı: Handan TOKLU

Muhasebe ve Finans Sorumlusu: Bedriye ERTUĞRUL

Muhasebe ve Finans Sorumlu Yardımcısı: Ayten Nur BEYAZBENLİ

Genel Sekreter: Nebahat PETEK